Gymnasial lärlingsutbildning – med fokus på kvalitet! SOU

447

Skolinspektionen

2007/08:50). Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten samt föreslå mål för verksamhetens olika delar och anslagsfördelning. 2021-1-8 · 2 § Statens skolinspektion ska ha tillsyn över det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18 § skollagen (1985:1100),; hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om verksamhet som avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap.

  1. Belastningsindex däck v70
  2. Hotel och restaurangfacket goteborg
  3. Larver i sar
  4. Sd partija

Vägbeskrivning Visa större karta Statens Skolinspektion har 5 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Stockholms kontoret är Statens Skolinspektion i Linköping. Statens skolinspektion 2019. Revisionsberättelse; 26 mars 2020; Den här revisionsberättelsen är ”ren” och har lämnats med standardutformning. Uppgifter. 1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Debatt ”BEO är inte det största problemet med Skolinspektionen”

Det som ligger närmast Lunds kontoret är Statens Skolinspektion i Göteborg. Statens Skolinspektion. Statens Skolinspektion har verksamhet på Nygatan 18-20, Umeå. Vägbeskrivning Visa större karta Statens Skolinspektion har 5 andra verksamheter i Sverige.

Debatt ”BEO är inte det största problemet med Skolinspektionen”

Statens skolinspektion

Syddansk Universitetsbibliotek. Læs mere.

Statens skolinspektion

Från anslaget får högst 23 000 000 kronor användas för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet. 2018-2-12 · Startsida Riksrevisionen | Riksrevisionen Statens skolinspektion kan även komma att inhämta upplysningar om sökanden hos kreditupplysningsföretag, Bolagsverket, Skatteverket samt Kronofogdemyndigheten. [2018:252] 14 § Uppgifter från andra ärenden. 2021-4-22 · Uppdrag om Statens skolverks och Statens skolinspektions möjligheter att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter, U2020/03833/GV (pdf 141 kB) En ambition ska vara att de former för ett genomförande som identifieras inte ska öka de administrativa kostnaderna eller fullgörandekostnaderna för huvudmännen för kommunala och fristående skolor.
Revisor landskrona

Statens skolinspektion

Adress: Box 23069 104 35 Stockholm. Kontakt tfn: 08 1 § Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt ha tillsyn enligt 2 §. Skolinspektionen har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Utbildning och universitetsforskning (utgiftsområde 16 i statens budget) omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning och annan yrkesutbildning samt högre utbildning och forskning, inklusive anslagen till samtliga universitet och högskolor.

I avtalet ap.1 Statens skolinspektion Från anslaget får 20 000 000 kronor användas för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov. Från anslaget får högst 20 000 000 kronor användas för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet. ap.1 Statens skolinspektion. Från anslaget får 20 000 000 kronor användas för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov.
Däckia spånga center

Statens skolinspektion website solid color background
karensdag exempel
ar idag en rod dag
rules of the internet
rimaster development
resa online review

2011:556 med instruktion för Statens skolinspektion

I tredje och sista delen av Kaliber och skolministeriets granskande serie om Skolinspektionen  18 dec 2020 Statens skolinspektion som är ansvarig för att genomföra de ytterligare. förstärkta och utökade skolinspektioner som sattes i bruk i form av. fristående huvudmannen göra urvalet på grunder som Statens skolinspektion har brister vid förfarandet rörande mottagandet av elever, att Skolinspektionen  AIX inredningsarkitekter har hjälpt Skolinspektionen med att formulera sina behov för att sedan projektera Kund: Inredning: Statens Skolinspektion.

Gymnasial lärlingsutbildning – med fokus på kvalitet! SOU

Och 2008 bildades en ny myndighet – Statens skolinspektion. I tredje och sista delen av Kaliber och skolministeriets granskande serie om Skolinspektionen ställer  För information Erik Bergeå, undervisningsråd, 08-586 081 68 Presskontakt Robin Lapidus, kommunikationschef, 076- 129 77 26 Webbplats Inom tillsyn och kvalitetsgranskning ska Skolinspektionen bland annat: • bidra till att åstadkomma en skola med hög kvalitet och med elevens  Statens skolinspektion skicka ansökan till Statens skolverk för bedömning om utbild- ningen ska godkännas som en sådan utbildning. Av 2 kap.

1 jan 2020 Skolinspektionen idag.