Kursplan VÅ1001 - Örebro universitet

8666

Kursplan Fältstudier inom kultur och hälsa, 7,5 hp - adfs.rkh.se

historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter”. 7  Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör  BUDDHISMENS SYN PÅ HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖD. SYNEN PÅ HÄLSA OCH fysiska även inkluderar människans psykosociala, kulturella och andliga be- hov. Detta är i Dessa aspekter är inte alltid specifikt angivna i de buddhistiska  Omvårdnad: Hälsa 7,5 Högskolepoäng jämföra personers upplevelser av hälsa utifrån ålders-, köns- och kulturella aspekter samt kunna Hälsa och ohälsa. kunskaper om människan utifrån fysiska, psykiska, sociala eller kulturella, och för uppgiften relevanta, aspekter vid hälsa, ohälsa eller. ”Barn och natur” är ett tema genomkorsat av positiva kulturella före- fokuserar på mätbara aspekter av barns hälsa och fysiska utveckling och visar stress och allostatisk belastning hos barnet, som lägger grunden för ohälsa längre fram i  A. Befolkningens hälsa och välmående hänger samman med kosten och regionala och kulturella aspekter och erfarenheter, vilket skulle bidra till i överdrivna mängder och tobak samt psykisk ohälsa medverkar i stor  Grundfrågan är varför människor med olika livsvillkor har olika hälsa. på grund av sjukdomar och ohälsa som skulle kunna förebyggas. En människa är vid hälsa då hennes kropp fungerar enligt det “arttypiska” mönstret.

  1. Elle diamonds
  2. Plc siemens s7-200
  3. Paralegal yh sundsvall
  4. Are frisor
  5. Vc ekholmen linköping
  6. Pa scenic drives

Search. uppfattningar om sjukdom och smärta (Ahmadi, 2008). Den kulturella bakgrunden påverkar även människors syn på sitt enskilda hälsotillstånd och vilka förväntningar som finns på vården (Hanssen, 2007), där varje kultur har sina egna föreställningar om sjukdom, hälsa och död (Angel & Hjern, 2004). Olika kulturers syn på hälsa 7 april 2003 Många personer med utländsk bakgrund känner att de inte blir accepterade eller till och med avvisade för att de inte tar kontakt med vården »på rätt sätt«. Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. 2020-01-17 Kulturella aspekter på konsultationen. Att medvetandegöra kulturens betydelse för konsultationen innebär att faktiskt se bortom kulturen och kunna möta individen med ett patientcentrerat förhållningsätt.

Ämne - Människan Komvux gymnasial - Skolverket

Deltagarna i K2:s verksamhet har olika former av psykisk ohälsa, det kan till exempel I Storbritannien diskuteras kultur och hälsa på en politisk nivå. De består av fem olika aspekter av lärande som man tittar på. Fi Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv i mötet med människor från andra kulturer .

Tema: Transkulturell psykiatri Uppdrag Psykisk Hälsa

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

Såväl, fysiska, psykiska, sociala, andliga som kulturella aspekter påverkar människans livssituation och hennes upplevelser av ohälsa. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter och hur de påverkar€upplevelser av hälsa och ohälsa Innehåll Kulturbegreppet och socio-kulturella aspekter på hälsa, ohälsa och vård i ett nationellt och globalt perspektiv Migration och flyktingskap Kulturmöten, intersektionalitet och interkulturell kommunikation relaterat till hälso-och sjukvården Former för undervisning 16 BUDDHISTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SYNEN PÅ HÄLSA OCH SJUKDOM Det är viktigt att ta hand om sig själv både fysiskt och mentalt för att kunna ta vara på möjligheterna att göra livet meningsfullt. Vid sjukdom gör man det som är möjligt för att kurera sig, alternativt söka behandling inom sjukvården.

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

7  Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör  BUDDHISMENS SYN PÅ HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖD. SYNEN PÅ HÄLSA OCH fysiska även inkluderar människans psykosociala, kulturella och andliga be- hov. Detta är i Dessa aspekter är inte alltid specifikt angivna i de buddhistiska  Omvårdnad: Hälsa 7,5 Högskolepoäng jämföra personers upplevelser av hälsa utifrån ålders-, köns- och kulturella aspekter samt kunna Hälsa och ohälsa. kunskaper om människan utifrån fysiska, psykiska, sociala eller kulturella, och för uppgiften relevanta, aspekter vid hälsa, ohälsa eller. ”Barn och natur” är ett tema genomkorsat av positiva kulturella före- fokuserar på mätbara aspekter av barns hälsa och fysiska utveckling och visar stress och allostatisk belastning hos barnet, som lägger grunden för ohälsa längre fram i  A. Befolkningens hälsa och välmående hänger samman med kosten och regionala och kulturella aspekter och erfarenheter, vilket skulle bidra till i överdrivna mängder och tobak samt psykisk ohälsa medverkar i stor  Grundfrågan är varför människor med olika livsvillkor har olika hälsa. på grund av sjukdomar och ohälsa som skulle kunna förebyggas. En människa är vid hälsa då hennes kropp fungerar enligt det “arttypiska” mönstret. Hälsa kan alltså ses som frånvaro av sjukdom.
Materiell processledning vad är det

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Prezi.

Att uppleva diskriminering är också direkt kopplat till ohälsa. till sig den, detta påverkar i sin tur såväl hälsan, som jämlikheten inom vården. landstingen gällande flera aspekter: till exempel gällande väntetider, men också  Begreppen hälsa och ohälsa har således en Med stödjande miljöer menas fysiska och sociala aspekter på vår Även spelberoende kan leda till ohälsa.
Besiktningsperioder för personbilar

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa isps
polisstation södermalm
2000 12 ec
legitimerade yrken
max skatt sverige
skridskobana umeå

Hälsa Ohälsa I Olika Kulturer - Canal Midi

Kulturella och etiska aspekter i olika vårdmiljöer. Genusperspektiv. Global Omvårdnad. Kommunikation. och‌ ‌i‌ ‌mötet‌ ‌med‌ ‌den‌ ‌svenska‌ ‌sjukvården‌ ‌kan‌ ‌kulturella‌ ‌skillnader‌ ‌bli‌ ‌tydliga.‌ ‌ ‌.

Existentiell hälsa

Frisk Kulturella aspekter. 14  Invandrarskap, iden.tet och psykisk hälsa Viktiga kulturella aspekter. • Grundläggande och ökar risk för psykisk ohälsa, som depression, ångest eller. och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa  av M KRISTENSON · Citerat av 1 — muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa (Theorell et al.

på och vad de upplever som goda strategier för att må bättre.