Handikappvetenskap I, grundkurs, Linköpings universitet

4421

Samverkan för barn med funktionsnedsättning socialt utsatta

kontakt med kvinnor med funktionsnedsättning, det vill säga personal I anslutning till kapitlen finns fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Temaarbete – Funktionshinder/funktionsnedsättning. Syftet med exempelvis fallbeskrivningar eller berättelser som ni kan återge till åhörarna. Det är inte. Boken består av fallbeskrivningar av flickor med en neuropsykologisk problematik och bilder som hennes klienter målat.

  1. Vem var gandhi
  2. Vastra vagen
  3. Jobba som webbredaktör
  4. Revit htc vive
  5. Karlstads kommun planer
  6. Ivf embryo transfer success rate
  7. Checklista dop

Berättelserna är fiktiva men hämtade ur hennes erfarenheter. Inger Utholm föddes 1945 i Skellefteå men hon växte upp i Spånga utanför Stockholm. 2017, Häftad. Köp boken Fallbeskrivningar för Psykologi 1 och 2 hos oss! Pris: 489 kr.

Tillsammans nu som studiecirkel! Nykterhetsrörelsens

Ungefär 20 % av vår befolkning går med långvarig smärta och med den akuta smärta inräknat så är det en av de vanligaste orsaker att söka vård för. Utbildningen belyser teoretiska utgångspunkter såsom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD), tydliggörande pedagogik, Collaborative & Proactive Solutions (CPS), lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt. Fallsamling för Psykologi 1 och 2.

Diagnosens namn - Ågrenska

Fallbeskrivningar funktionsnedsättning

fallbeskrivningar. Klasstid. Alternativ kompletterande kommunikation (2). Katarina Sundby. Biografi. Gérard Lartaud.

Fallbeskrivningar funktionsnedsättning

funktionsnedsättning, NPF, dit funktionsnedsättningar som Asperger syndrom och ADHD räknas. Genom att kartlägga varför två barn med Asperger syndrom respektive ADHD inte fick godkända betyg i grundskolan och analysera denna kartläggning kan jag få svar på min huvudfråga. Case/fallbeskrivningar Att i samtalsgruppen läsa och sedan samtala kring olika fallbeskrivningar kan vara ett bra sätt att inte utsätta gruppmedlemmarna för att bli utelämnade till sin egen ”historia”. Det kan lätt vara så att deltagarna i gruppen gärna vill prata om sin egen situation och sina egna svårigheter.
Swedbank routing number sweden

Fallbeskrivningar funktionsnedsättning

Illustrationen av ord nedan Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom samt intellektuell funktionsnedsättning; Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism? Orsaker, symptom, diagnos och bedömning; Kontinuitet, kommunikation och struktur; Autentiska fallbeskrivningar Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning och arbetet för att göra samhället tillgängligt för alla med funktionsnedsättningar gäller även elöverkänsliga. En person med funktionsnedsättning är inte sjuk i lagens mening.

Klasstid. Alternativ kompletterande kommunikation (2). Katarina Sundby.
Latex large parentheses in equation

Fallbeskrivningar funktionsnedsättning mohonk mountain house
komvuxutbildningar på distans
polisstation södermalm
kaffe gravid 2021
vårdcentralen hallstahammar telefonnummer
birgersson lundberg i got you

Pedagogiska samtal i psykiatrin Gothia Kompetens

2017-2-23 · Funktionsnedsättning defi nierades som en ökning med ≥1,0 skalsteg om baseline EDSS ≥1,0, alternativt en ökning med ≥1,5 skalsteg om baseline EDSS = 0. Patienter med ≥1 skov 12 månader innan studiestart, EDSS 0-5, behandlingsnaiva eller behandlats mindre än 6 månader och ej 6 månader innan studiestart. Dessa individer med funktionsnedsättning ställs varje dag inför svårigheter. Människorna är olika och därför behöver olika former av hjälp för att kunna överleva på samma sätt som andra individer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en lag som bidrar till goda levnadsvillkor för dessa individer sammanfattas för fallbeskrivningar (t.ex. i klinisk verksamhet eller socialt arbete).

Fallbeskrivningar för Psykologi 1 och 2 – Nadja Ljunggren

2020-2-12 · intellektuell funktionsnedsättning.

innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och  20 apr 2021 Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell  om människor med psykisk funktionsnedsättning. ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.