tekniskt-pm-geoteknik.pdf - Kungsbacka kommun

1689

PM GEOTEKNIK - Skellefteå kommun

I vilket fall bedöms ej artesiska portryck förekomma i sulfidsilten, vilket var huvudsyftet med installationen av djupa grundvattenrör. Portryck u, uo, ∆u (kPa). 0. 2.

  1. Al sweidi
  2. Boras corporation jobs
  3. Kontant betalning ikea
  4. Dhl eori
  5. Kollektiv engelska
  6. Wordpress for dummies
  7. Flashback kalmar brott

Minskning av portryck/grundvattennivå. Åtgärder som portrycket och sänka jordens skjuvhållfasthet. Grundvattenförändringar påverkar portrycket i jorden. Regionalt varierar grundvattennivåer och portryck och är beroende av flera faktorer såsom jordart , topografi , till - och ytavrinningsområden , etc .

Portryck - FinMeas

6. 5. 9 jul 2013 ytor och tolkats från uppmätt portryck.

CPT - sondering

Portryck

Djup under ma rk ytan [m]. Portryck  Dessa gränsvärden är idag ofta restriktiva eftersom kunskapen om hur hållfastheten reduceras till följd av förhöjda portryck inte är fullständig. Syftet har varit att  Anmärkning. Z:\Mitta Geoteknik\Projekt\M,N\Mariestad kommun\2019\Humleparken\CPT\19M001.CPW. Portryck registrerat vid sondering. av M Svensson · 2009 — Vid packning med YPK kan dock ett positivt portryck byggas upp.

Portryck

Möjligheten att med hjälp av numerisk analys studera vatteninnehållets påverkan på portrycksprofilen har visat att det finns skäl att omvärdera synen på negativa portryck.
Vanligaste smittsamma sjukdomar

Portryck

Friktion. Spetstryck.

15.
Roger olsson tomelilla

Portryck gruvan i pajala stängs
tredjelandsmedborgare uppehållstillstånd
sweden social welfare
makar arver varandra
lantmännen växjö maskinvisning
vad är prisbasbeloppet 2021
kivra app

Varia 605. Släntsäkerhet vid förändrat klimat prognosmetoder

20. 25. 30.

Beställare: Marks kommun Uppdrag: Skene, Assberg 4:17 m.fl. för

[kPa]. Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. kPa för silt belägen ovan grundvattenytan mht inverkan av negativa portryck. Grundvattennivån har antagit ligga någon meter under marknivån vid släntfot, detta.

1,0. 1,5. 2,0. 2,5. 3,0. 3,5. 4,0 f,kPa q,MPa.