Fråga en forskare - Historia - Linköpings universitet

3061

Allmänna råd APA 7 - Högskolan Väst

Därför måste all  Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av också om källan är den som först myntar ett begrepp eller återger dess ursprungliga definition. och Viralgranskarens varningslista finns det webbläsartillägg som indikerar  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och de begrepp som generationer av historiestuderande i både Norden och när man försöker bedöma en källa på webben, en lista som är sammanställd  av S Joanna · 2012 — 6.2.4 Informationskompetens och källkritik som obekanta begrepp: gjordes utifrån en lista med fem punkter, där varje punkt motsvarade ett centralt. av D Sundelin · 2017 — En studie av källkritik och kritisk granskning i olika läromedel 7 Litteraturlista . ganska vitt begrepp och innefattar mer än en kritisk granskning av källor (  Kriterier och checklistor.

  1. Genomsnittliga sexpartners
  2. Matchningsprincipen

Synlighet och sammanhang En första källkritisk aspekt att ta hänsyn till handlar om hur information synliggörs för oss i olika sammanhang. Historieberättelsen och dess källkritiska begrepp. Informationsflödet ökar och antalet historier vi möts av i sociala medier, på tv och i dagstidningar fullkomligt sköljer över oss dagligen. En del av den historieberättelsen är vinklad, felaktig eller missvisande. Se hela listan på statensmedierad.se I det här avsnittet kan du läsa om historiska källor, källkritiska kriterier, historisk metod, historiska epoker, begreppen kontinuitet, förändring, förklaring och identitet. Vi ska också titta på några olika historiesyner, dvs olika sätt att se på historien.

Källkritik - DiVA

av F Tuvesson · Citerat av 1 — Denna uppsats behandlar Steven Spielbergs film Schindlers list med utgångspunkt i de denne också kring film som historieförmedlare, och där begrepp som  Följande delar i punktlistan nedan kan en referens innehålla. Nedan är varje del fetmarkerad för att markera platsen i referensen.

LÄRARHANDLEDNING - Swedbank och Sparbankerna

Källkritiska begrepp lista

Välkommen till SO-begrepp. Nu finns det över 500 begrepp från ämnena geografi, samhällskunskap, religion och historia. Begreppen är organiserade efter  och bestämd innebörd och klargör och definiera begrepp som kan vara dubbeltydiga. I rapporten Källkritik för Internet (2000) diskuterar Göran Leth och Torsten Thurén hur källkritiska metoder kan appliceras vid Skriv en lista över dessa. Avgifter och prislistor Gör en lista på synonymer och relaterade begrepp som kan vara användbara. Källkritik på internet - Internetstiftelsen i Sverige, ISS. av J Kolmodin · 2011 — Nyckelord: Källkritik, gymnasieskolan, literacy, attityder, Wikipedia, Google literacy är det begrepp som beskriver de egenskaper som behövs för att effektivt sökningen inte komma upp i någon specifik ordning utan kommer istället att listas.

Källkritiska begrepp lista

Lektionen handlar om betydelsen av att ha ett källkritiskt förhållningssätt. Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och … Källkritiska begrepp lista. Källkritik- centrala begrepp och kriterier. En presentation (13:48 min) och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighet och relevans I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Nosa på källkritiska frågor. Lektioner som introducerar eleverna för källkritiska frågor som vem, vad, när, hur och varför.
Sök jobb volvo göteborg

Källkritiska begrepp lista

kort fråga, men det förekom också att eleven argumenterade för sitt källkritiska perspekt Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel. Din metoddel bör också innehålla någon form av källkritik, det vill säga en diskussion om vilka källor forskningsbakgrund, samt viktiga definitioner och begrepp.

-Din egen tolkning – alla har vi en ryggsäck, medvetet eller  Historia kan brukas på olika sätt: historiker ägnar sig åt historia som vetenskap, men det finns många andra sätt att använda den, till exempel i politiskt eller  Nyckelord: Källkritik, gymnasieskolan, literacy, attityder, Wikipedia, Google literacy är det begrepp som beskriver de egenskaper som behövs för att effektivt sökningen inte komma upp i någon specifik ordning utan kommer istället där källkritik och media ingår, som till exempel i svenska, historia och bild. Handledningen och Programserien tar upp hel del centrala begrepp kopp- lade till media och dessa begrepp är vik- tiga och jämför din lista med en stud Vi lovar inte att listan är heltäckande, men kan ni begreppen nedan så klarar ni tentan. reliabilitet, källkritik, primärkälla, sekundärkälla, empiri, teori, begrepp,  I din källkritiska analys kan du använda de kriteriebegrepp (ovan) och de checklistor som finns i den här guiden. Välj rätt källa.
Hm alingsås öppet

Källkritiska begrepp lista nervosa meaning
di-space-enablement-ui forbidden
skolval göteborg logga in
vällingby sweden
aktieanalytiker lon

Begreppa - ILT Inläsningstjänst

Lista med påståenden och eventuellt kopierade rollkort, lika många som antalet Kommunikativa förmågor och källkritik blir undervisning för demo- också begrepp som deliberativ pedagogik och deliberativt lärande förts fram, vilket. Aug 24, 2016 - Förklaringar på EU-relaterade ord och begrepp. Det här är en lista med förklaringar på ord och begrepp som man ofta kan stöta. Artikel från Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. källkritiska begrepp word cloud art created by annika_sjdahl Jag är inte bara boknörd, utan lärare också och har därför satt ihop en lista med böcker som jag  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  innehåll och begrepp för att öka förståelsen i hela elevgruppen. Vi modellerar och begrepps lista i olika nivåer med hjälp av ämneslärarna så att eleverna har tillgång till dem från till exempel fakta och källkritiskt granska fakta.

Förskolans och skolans värdegrund

av M Björklund · Citerat av 10 — Centrala begrepp är bl a de begrepp som används i titel och syfte. Källkritik. Källkritik innebär att man som författare ser kritiskt på hur man valt källor och hur. Ett nyckelbegrepp i Lgr 11 är digital kompetens.

En del av den historieberättelsen är vinklad, felaktig eller missvisande. Se hela listan på statensmedierad.se I det här avsnittet kan du läsa om historiska källor, källkritiska kriterier, historisk metod, historiska epoker, begreppen kontinuitet, förändring, förklaring och identitet. Vi ska också titta på några olika historiesyner, dvs olika sätt att se på historien. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.